fbpx
Jak probíhá soutěž?

Umělecká díla pro veřejný prostor vznikají v Brně zpravidla na základě výtvarných nebo architektonicko-výtvarných soutěží. O výsledcích vždy rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace. První fáze celého procesu spočívá v odsouhlasení záměru realizace díla a vhodné lokality pro jeho situování. Iniciace obvykle přichází od odborné či laické veřejnosti, instituce nebo politické reprezentace.

Následně jsou zpracovány soutěžní podmínky, které musí být projednány na ustavujícím zasedání poroty, odsouhlaseny Českou komorou architektů, schváleny Radou města Brna a zveřejněny zákonným způsobem.

Po uplynutí termínu pro podávání soutěžních návrhů se uskuteční zasedání poroty. Porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace, posoudí a vyhodnotí podané návrhy, které splnily soutěžní podmínky, a stanoví jejich pořadí. Výsledek je poté předložen ke schválení Radě města Brna. Statutární město Brno jako zadavatel si vyhrazuje právo žádný návrh nevyužít pro realizaci.

Návrhy všech zúčastněných autorů jsou následně představeny veřejnosti prostřednictvím výstavy. Po uplynutí doby, kterou má autor na realizaci, proběhne slavnostní odhalení a předání výtvarného díla veřejnosti.

Brněnské osobnosti, které se v nejbližších letech dočkají uměleckého ztvárnění ve veřejném prostoru města (v rámci projektu Sochy pro Brno):

Johann Gregor Mendel (Mendlovo náměstí)

Eliška Rejčka (Mendlovo náměstí)

Kurt Friedrich Gödel (Pekařská ulice)

Jan Gajdoš (park na Slovanském náměstí)

Friedrich Wannieck (areál Vaňkovka)

Bohuslav Fuchs (nároží České a Veselé ulice)

Výsledky minulých soutěží