fbpx
Aktuálně není vypsaná soutěž

Umělecká díla pro veřejný prostor vznikají v Brně na základě výtvarných soutěží, které probíhají ve spolupráci s Českou komorou architektů. O výsledcích vždy rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace.

Jak probíhá soutěž?

První fáze celého procesu spočívá v odsouhlasení záměru realizace díla (připomenutí významné osobnosti, události apod.) a vhodné lokality pro jeho situování. Iniciace obvykle přichází od odborné či laické veřejnosti, instituce nebo politické reprezentace.

Následně jsou zpracovány soutěžní podmínky, které musí být projednány na ustavujícím zasedání poroty, odsouhlaseny Českou komorou architektů, schváleny Radou města Brna a zveřejněny dle zákona v Elektronickém nástroji pro správu veřejných zakázek (eZAK) a na úřední desce města Brna.

Po uplynutí termínu pro podávání soutěžních návrhů se uskuteční zasedání poroty. Porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace, posoudí a vyhodnotí podané návrhy, které splnily soutěžní podmínky, a stanoví jejich pořadí. Výsledek je poté předložen ke schválení Radě města Brna. Statutární město Brno jako zadavatel si vyhrazuje právo žádný návrh nevyužít pro realizaci.

Návrhy všech zúčastněných autorů jsou následně představeny veřejnosti prostřednictvím výstavy. Po uplynutí doby, kterou má autor na realizaci, proběhne slavnostní odhalení a předání výtvarného díla veřejnosti.

Výsledky minulých soutěží