fbpx
Projekt Sochy pro Brno
Výtvarně reflektujeme život významných osobností spjatých s Brnem, které zasáhly do historie města, proslavily se ve vědě, umění, sportu či dalších oblastech. Projekt od roku 2005 financuje město Brno a doposud vzniklo 6 realizací. Sochy vychází z výtvarné soutěže, která umožňuje širokou otevřenost výtvarných přístupů, díky čemuž vznikají nadčasová umělecká díla.
Projít Sochy pro Brno
Realizované sochy a objekty
Zajišťujeme realizaci soch v brněnském veřejném prostoru i mimo projekt Sochy pro Brno. Podněty k tvorbě získáváme od odborné veřejnosti, institucí nebo politické reprezentace. Cílem je výtvarně zachytit připomínku význačné osobnosti, dějinné události či významného výročí. Od roku 2006 vzniklo z rozpočtu města 5 nových realizací.
Projít další realizace
Pamětní desky
Staráme se o realizaci pamětních desek významných osobností, které z Brna pochází nebo zde působily. Podnět pro zhotovení pamětní desky do veřejného prostoru může předložit kdokoliv z široké veřejnosti. Kladně zhodnocené podněty následně předáme ke schválení orgánům města Brna.
Projít pamětní desky
Opravené sochy a objekty
Ročně provádíme inventarizaci objektů drobné architektury, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek a jsou v majetku města Brna. Následně k opravě vybíráme ty, které poškodil zub času nebo se staly oběťmi vandalů.
Projít opravené sochy
Sochařské soutěže
Výtvarné soutěže na umělecká díla pro brněnský veřejný prostor pořádáme ve spolupráci s Českou komorou architektů. O výsledcích vždy rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace.
Více o soutěžích
Čestné hroby
Koordinujeme soutěže na výtvarnou podobu čestných hrobů na Ústředním hřbitově města Brna. Následně hotová díla zaznamenáváme. O náhrobky poté pečuje Správa hřbitovů města Brna.
Projít čestné hroby