fbpx
Projekt Sochy pro Brno
Sochy pro Brno reflektují život významných osobností spjatých s Brnem původem nebo působením, které zasáhly do historie města nebo se proslavily ve vědě, umění, sportu a dalších oblastech. Projekt financuje město Brno od roku 2005 a doposud vzniklo 6 realizací. Sochy vychází z výtvarné soutěže, která umožňuje širokou otevřenost výtvarných přístupů, postupů a výrazových prostředků, díky čemuž vznikají nadčasová umělecká díla.
Projít Sochy pro Brno
Realizované sochy a objekty
Sochařské realizace v Brně vznikají v rámci projektu Sochy pro Brno i mimo něj. Podnět k jejich vytvoření dávají odborná veřejnost, instituce nebo politická reprezentace s cílem připomenout význačné osobnosti, dějinné události a významná výročí. Od roku 2006 vzniklo z rozpočtu města 5 nových realizací.
Projít další realizace
Pamětní desky
Odbor kultury MMB zajišťuje realizaci pamětních desek.
Projít pamětní desky
Opravené sochy a objekty
Odbor kultury MMB každý rok provádí inventarizaci objektů drobné architektury, které nejsou zapsány v seznamu nemovitých kulturních památek a jsou v majetku města Brna. Následně se k opravě vyberou ty, které poškodil zub času, nebo se staly oběťmi vandalů.
Projít opravené sochy
Sochařské soutěže
Umělecká díla pro veřejný prostor vznikají v Brně na základě výtvarných soutěží, které probíhají ve spolupráci s Českou komorou architektů. O výsledcích vždy rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace.
Více o soutěžích