fbpx
Spravedlnost

U figurální sochy Spravedlnosti využil autor v plné míře své typické konstrukce redukovaných válcových tvarů, které vedou zajímavý dialog s podobně dimenzovanými sloupy v průčelí budovy Nejvyššího správního soudu.

Hlavní ideu díla vtělil do podoby těžkého břemene nadlehčovaného proudem vody. Socha je zamyšlením nad tíhou spravedlnosti, která má udržovat ve společnosti rovnováhu, a nad zápasem o ni. Zároveň tvoří jednu ze čtyř dominant (Spravedlnost, Odvaha, Mírnost a Prozíravost), jejichž prostřednictvím chtěl architekt Petr Hrůša urbanisticky sjednotit prostor Moravského náměstí mezi kostelem svatého Tomáše, Místodržitelským palácem a budovou Nejvyššího správního soudu.

AutorMarius Kotrba
Lokacepřed budovou Nejvyššího správního soudu
na Moravském náměstí
Materiálbronz

Předání veřejnosti 2010

Zobrazit na mapě