fbpx
Oldřich Veselý

13. 11. 1948 – 17. 1. 2018
Skladatel a zpěvák

Náhrobek podle návrhu Adama Krhánka je vytvořen o půdorysných rozměrech 150 x 100 cm a výšce 30 cm. Materiálem náhrobku je ušlechtilý cement „weberavjäming ute“. Návrh náhrobku vychází ze záměru převést skladbu Oldřicha Veselého do reliéfu. Zvolenou skladbou pro reliéf je „Černý racek“. Tato skladba se na náhrobku projevuje bas-reliéfem v celé ploše desky. Pomocí audiovizualizačního softwaru převedl autor zvuk na časové ose do černobílé informace, která je poté v 3D grafickém editoru převedena na plastickou informaci. Ve výsledku je teoreticky možné provést opačný postup, naskenováním náhrobku ve 3D a převedením zpět na zvuk. Písmena jsou převedena do náhrobku konkávně v bezpatkovém fontu.

AutorAdam Krhánek
LokaceČestné urnové pohřebiště
– H5E, hrobové číslo 28
Materiálcement
Zobrazit na mapě