fbpx
Jezdecká socha na Moravském náměstí

Jezdecká socha jako alegorie odvahy, vytvořená na počest markraběte Jošta Lucemburského, souvisí s urbanistickým pojetím části Moravského náměstí, ohraničeného kostelem sv. Tomáše, Místodržitelským palácem a budovou Nejvyššího správního soudu. Záměrem architektů bylo sjednotit daný prostor prostřednictvím výtvarné výzdoby, která vychází ze zobrazení 4 ctností formulovaných v Platónově Ústavě. Jedná se o spravedlnost, mírnost, prozíravost a odvahu.

Realizovaná jezdecká socha představuje ucelený umělecký koncept, který pracuje jak s tradičním žánrem jezdeckého pomníku, tak se současným výtvarným tvaroslovím. Socha zaujme naddimenzovanými a disproporčními prvky, které základní sochařský tvar posouvají směrem k dynamickému výrazu. Ten je navíc ještě zesílen jejím usazením do reálného prostředí bez použití tradičního podstavce – plastika vyrůstá přímo z úrovně dlažby. Socha se tak stává určující dominantou Moravského náměstí a rovněž symbolem posilujícím kulturní reprezentaci města Brna i sebeidentifikaci obyvatel s jejich městem.

AutorJaroslav Róna
LokaceMoravské náměstí
Materiálbronz

Předání veřejnosti 2015

Zobrazit na mapě